1345. Irlandia

31 gru 2012


Klify Moher (irl. Aillte an Mhothair, ang. Cliffs of Moher), znane również jako Klify Moheru i Moherowe Klify, to odcinek klifowego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego w zachodniej części Republiki Irlandii (Clare). Klif, zbudowany z wapieni i piaskowców, ma około 8 km długości, a w najwyższym miejscu osiąga wysokość 214 m. Jedna z głównych atrakcji turystycznych Irlandii.
Na ich szczycie wznosi się XIX-wieczna kamienna wieża – O'Brien's Tower, zbudowana jako atrakcja turystyczna i punkt obserwacyjny.
Klify te są zachodnią częścią płaskowyżu Burren – formacji zbudowanej ze skał wapiennych poprzecinanych równoległymi szczelinami, powstałymi poprzez wymywanie wapienia przez wody deszczowe.

1344. Turcja

31 gru 2012


Kapadocja to kraina historyczna w Tureckiej Anatolii, znana przede wszystkim z charakterystycznych form tufowych, tworzących księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tufowych skałach. Kapadocja była aż do średniowiecza silnym ośrodkiem chrześcijaństwa oraz miejscem narodzin idei życia klasztornego.
Nazwa tych terenów jest też wspominana w Biblii w Dziejach Apostolskich, gdzie Kapadocjanie są wymieniani jako jedne z pierwszych ludów, które usłyszały o dobrej nowinie z ust Galilejczyków we własnym języku w dniu zesłania Ducha Świętego niedługo po zmartwychwstaniu Jezusa.
W IV wieku w Kapadocji, pod wpływem cenobityzmu egipskiego, zapoczątkowanego przez Pachomiusza, zaczęły się tworzyć małe wspólnoty anachoretów, żyjących pod duchowym kierownictwem św. Bazylego, biskupa Cezarei. Drążyli swe cele bezpośrednio w miękkich skałach tufowych. Szczególne skupisko klasztorów znajduje się w ramach dzisiejszego Parku Narodowego Göreme, będącego na liście zabytków UNESCO. W okolicy Nevşehir istnieją liczne podziemne miasta mnichów, np. Kaymaklı, Derinkuyu i inne, w których chrześcijanie ukrywali się przed prześladowaniami, najpierw ze strony Rzymian, potem muzułmanów.

1343. Litwa

31 gru 2012


Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie to barokowy kościół położony na Antokolu, w dzisiejszej dzielnicy Wilna.
Obecny kościół wraz z klasztorem augustianów ufundował Michał Kazimierz Pac, hetman wielki litewski i najbardziej znaczący magnat litewski drugiej połowy XVII wieku. Jedna z hipotez ślubowania wzniesienia świątyni mówi, iż wybudowano ją jako wotum za pomyślne zakończenie wojny z Moskwą i oswobodzenie Wilna z rąk okupanta. Budowę rozpoczęto w 1668 roku, po poświęceniu kamienia węgielnego (przywiezionego z Krakowa) przez biskupa wileńskiego Aleksandra Kazimierza Sapiehę. Kościół został zbudowany według projektu krakowskiego architekta Jana Zaora, jednak kierował on pracami do roku 1672, kiedy zastąpił go najprawdopodobniej Giovanni Battista Frediani. Około 1675 zakończono budowę bryły kościoła, odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo. Wówczas też rozpoczęły się prace dekoratorskie, których efektem były wyjątkowe sztukaterie autorstwa Pietro Perettiego oraz Giovanniego Gallego (ukończone ostatecznie w 1684), a także malowidła iluzjonistyczne Michelangelo Palloniego.
Architektura kościoła nie jest wyjątkowa – jego twórca wzorował się na kościele w Tarłowie niedaleko Opatowa. Jest to trójnawowa bazylika z transeptem zbudowana na planie łacińskiego krzyża, zwieńczona kopułą nad skrzyżowaniem naw.

1342. Finlandia

31 gru 2012


Na terenie dzisiejszych Helsinek już w XV wieku istniała niewielka osada. Właściwe miasto zostało założone w 1550 roku przez króla Gustawa Wazę. Stało się ono ważnym ośrodkiem handlu. W 1640 roku główne centrum miasta zostało przeniesione na obecne miejsce. Często niszczone przez Rosjan w czasie wojen ze Szwecją. W 1710 roku wybuchła niewielka epidemia. W XVIII wieku nastąpił przyspieszony rozwój miasta. W 1748 roku wybudowano twierdzę Suomenlinna. W 1809 Finlandia stała się częścią Rosji. W celu zmniejszenia wpływów szwedzkich w Finlandii car chciał przenieść stolicę z Turku do Helsinek. Po wielkim pożarze w 1812 roku miasto zostało stolicą kraju. Helsinki zaczęto rozbudowywać na wzór rosyjskiego Petersburga. Wtedy powstało mnóstwo instytucji i budynków klasycystycznych, rozwinął się przemysł. W 1870 roku zbudowano pierwszą linię kolejową. W 1918 roku Helsinki stały się miejscem starć fińskiej wojny domowej pomiędzy komunistami i ich przeciwnikami. W tym samym roku Helsinki stały się stolicą niepodległej Finlandii. Po II wojnie światowej nastąpił bardzo szybki rozwój miasta. W 1952 roku było gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich. W 1972 roku podpisano tam traktat KBWE. Miasto stało się modne, a dziś jest jedną z 9 stolic kulturalnych Europy. Po krótkim kryzysie gospodarczym na początku lat 90. XX wieku, miasto powtórnie zaczęło się rozwijać.
W 2007 roku Helsinki były gospodarzem 52. Konkursu Piosenki Eurowizji 2007.

1341. Tajwan

31 gru 2012


Taipei 101 to pierwszy tak wysoki budynek wzniesiony na obszarze potencjalnej wzmożonej aktywności sejsmicznej. Tajwan znajduje się pomiędzy dwoma wielkimi uskokami tektonicznymi, co czyni cały region niestabilnym. Ponadto bezpośrednio pod Tajpej biegną trzy niewielkie uskoki, na których dochodzi do setek mikrotrzęsień rocznie. Wpływ fal sejsmicznych na wysoki budynek może mieć katastrofalne skutki. Jeśli obiekt nie jest wystarczająco elastyczny, by poruszać się zgodnie z rytmem fal (a nie przeciw im), cała konstrukcja może się złamać. Powierzchowne uszkodzenia elementów takich jak okna czy ściany, można łatwo naprawić, lecz każde naruszenie wewnętrznej stalowo-betonowej konstrukcji budynku może skończyć się katastrofą.
Gdy przystępowano do projektowania budynku, nie było do końca jasne, jak rozmieszczone są uskoki tektoniczne, domyślano się jedynie, że mogą biec w pobliżu działki. Czołowi tajwańscy geolodzy rozpoczęli serię badań, aby ustalić, gdzie i na jakiej głębokości znajduje się ryft i czy jest aktywny. Okazało się, że 200 m od działki biegnie szeroki na 10 m uskok. Było to poważnym problemem, ponieważ z reguły im obiekt znajduje się bliżej uskoku, tym poważniejszych uszkodzeń doznaje, a jeżeli konstrukcja posiada nawet nieliczne słabe miejsca, może to doprowadzić do jej całkowitego zniszczenia.
Aby Taipei 101 mógł oprzeć się trzęsieniom, projektujący go inżynierowie zaprojektowali potężną konstrukcję. Wewnętrzny rdzeń budynku połączony jest z ośmioma zewnętrznymi kolumnami siecią poziomych odsadnic kratownicowych. Kolumny pełnią rolę kręgosłupa budowli, pozwalając jej w miarę potrzeb odchylać się, ale nie złamać. Każda z sekcji budynku pozostaje niezależna od pozostałych, przenosząc ciężar budowli z partii zewnętrznych w kierunku środka. Pomysł ten wykorzystywano już wcześniej, ale nigdy wspierające kolumny nie osiągnęły takich rozmiarów.

1340. Słowenia

29 gru 2012


Most Smoków (słow. Zmajski most) jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Lublanie i jednym z pierwszych mostów z żelazo-betonu w Europie.
Zaprojektowany w stylu Art Nouveau został zbudowany w 1901. Znajduje się przy rynku miejskim w miejscu drewnianego Mostu Rzeźnickiego. Nowy most jedynie formalnie nosił imię Cesarza Franciszka Józefa, gdyż jego oficjalna nazwa nigdy nie została zaakceptowana przez mieszkańców Lublany.
Na moście znajdują się cztery niezwykłe postaci smoków, z których jednego można podziwiać na pocztówce. Prawdopodobnie to ten miedziany, gdyż z czasem stał się on symbolem miasta.
Według legendy kiedy na most wkracza dziewica smoki zaczynają machać ogonami.

1339. Dania

29 gru 2012


od: Michał


Kanał portowy Nyhavn jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc Kopenhagi. Stojące nad kanałem kolorowe kamieniczki skrywają w swych wnętrzach ogromną ilość restauracji, kawiarni i pubów.
Przycumowane wzdłuż kanału żaglówki, łajby i statki dodają temu miejscu uroku i sprawiają, że siedzący przy rozłożonych na dworze stolikach spacerowicze mogą poczuć tęsknotę za morską wyprawą.
Nyhavn tłumaczy się dosłownie jako Nowy Port, lecz jego wygląd i długoletnia historia przeczy tej nazwie. Nyhavn został zbudowany w latach 1671-73 z inicjatywy króla Christiana V, którego zamysłem było przybliżyć ruch wodny i handel do centrum miasta, oraz zezwolić handlarzom wybudować swe domy wzdłuż kanału. Pomysł ten udał się doskonale, statki zawijały do portu, aby sprzedać swój ładunek, marynarze zaś bawili się w wielu pubach i tawernach ulokowanych wzdłuż kanału, w towarzystwie pięknych pań.
Gdzieniegdzie można znaleźć tam jeszcze jakąś starą marynarska tawernę, jednakże większość z nich przekształciła się obecnie w eleganckie restauracje i sklepy z antykami, tłumnie odwiedzane przez turystów pomimo wysokich cen. Większość kamienic nad kanałem ma ponad 300 lat, najstarsza z nich – o numerze 9, została zbudowana w 1681 r., obecnie znajduje się w niej restauracja Leonore Christine. Na rogu Nyhavn i ulicy Bregade znajduje się jeden z najstarszych budynków Kopenhagi, pochodzący z 1606 r., którą warto odwiedzić również ze względu na znajdujące się w nim muzeum bursztynu Ravhuset oraz elegancki sklep z bursztynową biżuterią.

1338. Białoruś

29 gru 2012


Rodzina Radziwiłłów nabyła Nieśwież w 1533 r. Pierwszymi właścicielami byli Mikołaj Radziwiłł i jego brat Jan. Wcześniej ów zamek, wybudowany w średniowieczu, należał do rodziny Kiszków. W 1551 r. tutaj zostały sprowadzone radziwiłłowskie archiwa, a w 1586 r. cały majątek został zamieniony w ordynację.
W 1770 r. zamek został zajęty przez Rosjan, a Radziwiłłowie zostali wygnani. Nieco później ich archiwa zostały przewiezione do Sankt Petersburga (gdzie znajdują się do dziś), a większość zebranych w pałacu dzieł sztuki została podzielona między rosyjskich szlachciców. Opuszczone przez rodzimych właścicieli i okupantów dobra nieświeskie zaczęły popadać w ruinę. Pomiędzy 1881 a 1886 r. posiadłość powróciła w ręce Radziwiłłów i nastąpiła gruntowna renowacja dokonywana przez księcia Antoniego Radziwiłła i jego francuską żonę Marię de Castellane. Oni także zaprojektowali widoczny na pocztówce park o charakterze krajobrazowym w stylu angielskim. Posiada on powierzchnię ponad 1 km².
Po zakończeniu II wojny światowej Radziwiłłowie i inni Polacy z Kresów Wschodnich zostali wygnani z ziemi ojczystej. Nieśwież został wcielony do Białorusi, władze białoruskie przekształciły wspaniałą rezydencję Radziwiłłów w sanatorium. Zamek był sukcesywnie ograbiany i niszczony (podobnie poczyniono z wielowiekowym parkiem), z dawnych wspaniałości sztuki europejskiej i bogatego wystroju wewnętrznego zostało zaledwie kilka pieców i kominków, oraz gdzieniegdzie "strzępy" przedwojennego parkietu.

1337. Niemcy

29 gru 2012


W trzeciej kondygnacji wieży południowej oraz w wieżyczce na sygnaturkę katedry św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii wisi zespół jedenastu dzwonów, który w opinii kampanologii należy do największego w Niemczech. Pięć z nich pochodzi z czasów budowy gotyckiej katedry, przede wszystkim Dzwon Trzech Króli (przelany w 1880), Pretiosa i Speciosa. Najstarsze dzwony to niewielkie dzwony wtórnie zawieszone na sygnatyrce – Angelus i Wandlungsglocke które datowane są na początek XIV wieku. Dzwon Angelusglocke wybijał na Anioł Pański natomiast Wandlungsglocke bił podczas eucharystycznego aktu przeistoczenia Chleba i Wina. Największy dzwonem jest Dzwon Świętego Piotra, potocznie nazywany Grubym Piotrkiem (niem. Dicke Pitter) , który de facto jest obecnie największym bijącym dzwonem na świecie. Dzwoni w święto Trzech Króli, Święto Apostołów Piotra i Pawła, święta maryjne i w najważniejsze uroczystości kościelne. Do 1918 istniał tzw. Dzwon Cesarski (niem. Kaiserglocke) odlany przez ludwisarza Andreasa Hamma na pamiątkę zwycięskiej wojny francusko-pruskiej w 1871. Miał dźwięk cis0, ważył 27000 kg, w tym serce ok. 1000 kg. Pod koniec I wojny światowej dzwon został zarekwirowany przez wojsko i przetopiony na artylerię. Do dziś zachowało się jego serce które usytuowano na zewnątrz katedry przy narożu nawy południowej i zachodniej nawy transeptu.

1336. Stany Zjednoczone

29 gru 2012


Nigdzie indziej poza Grand Central Market w Los Angeles nie można skosztować bogactwa przeszłości. Historia tego miejsca sięga 1917 roku kiedy właśnie tam robiło się najlepsze na świeżym powietrzu zakupy w mieście. Na rynku można było znaleźć cały świat dostępny dla wszystkich zmysłów. Również dzisiaj jest to możliwe, dlatego warto po całym dniu zwiedzania zabytków zboczyć do budynku Homer Laughlin, który niegdyś mieścił biura dla amerykańskiego architekta Franka Lloyda Wrighta, tworząc centralny rdzeń zabytkowej dzielnicy LA.
Przez lata Grand Central Market przeszedł wiele zmian wewnątrz, aby miejsce odpowiadało standardom obecnych czasów. Elewacja zewnętrzna natomiast pozostała wiernie odrestaurowana i jest nadal najlepszym przykładem architektury minionej epoki.

1335. Chorwacja

20 gru 2012


Park Narodowy Jezior Plitwickich (chor. Nacionalni Park Plitvička jezera) to park narodowy w Chorwacji, położony w środkowej części kraju ok. 140 kilometrów od Zagrzebia niedaleko wschodniej granicy z Bośnią i Hercegowiną; założony w 1949 roku. Jego największą atrakcją jest 16 jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wodospadami.
Jeziora leżą w południowej części gór Kapela, wchodzących w skład Gór Dynarskich.
Kompleks Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo jezior: tzw. Górne Jeziora (chorw. Gornja jezera) i Dolne Jeziora (chorw. Donja jezera). Jeziora zasilane są systemem wód powierzchniowych, wśród których wyróżniają się potoki Crna rijeka i Bijela rijeka. Jeziora oddzielone są od siebie trawertynowymi groblami, na których tworzą się wodospady, których naliczono tutaj ponad 90. Długość wszystkich jezior wynosi łącznie 8,2 km, a ich łączna powierzchnia – ok. 200 hektarów.
Pierwszy rezerwat na tym terenie został założony w 1928. Park narodowy natomiast rozpoczął swą działalność w kwietniu 1949. Granice, kilkakrotnie poszerzane, ostatecznie w 1997 objęły powierzchnię 29 500 ha. W 1979 Park Narodowy Jezior Plitwickich znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

1334. Niemcy

20 gru 2012


Walenie (Cetacea) to rząd ssaków (w kladystyce to klad w obrębie parzystokopytnych). Występują one głównie w oceanach. Wyjątkiem są delfiny słodkowodne, zamieszkujące rzeki, oraz nieliczne gatunki żyjące na styku tych dwóch środowisk (estuaria).
Rząd waleni skupia około 80 gatunków dużych zwierząt, takich jak delfin, morświn, kaszalot, płetwal błękitny. Ich podobieństwo do ryb ma charakter konwergencji.
Wygląd i anatomia waleni podporządkowane są ściśle warunkom środowiska, w którym żyją. Na przykład uszy i genitalia samców ukryte są wewnątrz ciała, co zmniejsza opór wody w trakcie przemieszczania się zwierzęcia. Gruba warstwa tłuszczu nie tylko stanowi zapas energetyczny, ale przede wszystkich chroni przed nadmiernym oziębieniem organizmu. Otwory nosowe znajdują się na czubku głowy, co umożliwia oddychanie z zanurzonym ciałem. Walenie pływają za pomocą płetwy ogonowej, ustawionej poziomo (w przeciwieństwie do ryb). Płetwy piersiowe pomagają w sterowaniu. Odpowiadają one przednim kończynom ssaków lądowych. Tylne kończyny są całkowicie zredukowane, jedyną pozostałością są drobne kości wewnątrz ciała. Dodatkowo większość gatunków posiada płetwę grzbietową.

1333. Tajwan

20 gru 2012


Hualian (chin.: 花蓮; pinyin: Huālián) to miasto i port na wschodnim wybrzeżu Tajwanu, u podnóża Gór Tajwańskich, siedziba powiatu Hualian.
Miasto leży we wschodniej części wyspy Tajwan, nad Oceanem Spokojnym, w północnej części doliny ryftowej Taidong, która oddziela łańcuch górski Zhongyang Shanmai od stromych i urwistych wzgórz na wybrzeżu wyspy, ciągnących się w kierunku południowym, aż do miasta Taidong. Hualian jest położone na terenie aktywnym sejsmicznie i jest narażone na wstrząsy sejsmiczne. Do najsilniejszego trzęsienia doszło w 1951 roku.
W pobliżu miasta przepływa rzeka Hualian Xi.

1332. Malezja

20 gru 2012


Johor Bahru to miasto w Malezji, na południowym wybrzeżu Półwyspu Malajskiego, nad cieśniną Johor, stolica i główny port stanu Johor.
Liczy około 867 tysięcy mieszkańców dzięki czemu jest to czwarte co do wielkości miasto kraju.

1331. Holandia

20 gru 2012


Ta pocztówka raczej nie wymaga merytorycznego komentarza. Jest to najgorsza pocztówka jaką miałam okazję dostać w swojej poscrossingowej karierze i jako jedyna spowodowała, że pod skrzynką pocztową prawie się rozpłakałam. I nic mnie nie obchodzi to, że kartka ma pokazać jak palący jest w Holandii problem psich odchodów. Takich kartek nie wysyła się jako oficjalnych osobom, które nie lubię kartek śmiesznych, dziwnych i nietypowych. A ja do takich osób należę i jestem nawet po takim czasie zniesmaczona tą kartką.
Ale publikuję ją, ku przestrodze.

1330. Słowenia

18 gru 2012


Alpy Julijskie (słoweń. Julijske Alpe, wł. Alpi Giulie) to część Alp Wapiennych rozciągające się równoleżnikowo na długości ok. 100 km od północno-wschodnich Włoch, do Słowenii. Ograniczone są od północy doliną Sawy, a na zachodzie dolinami Tagliamento i Felli. Od Alp Karnickich oddziela je rejon Pontebba-Tarvisio.
Najwyższym szczytem Alp Julijskich jest Triglav (2864 m n.p.m.)
Na ich terenie rozwinęła się gospodarka leśna, hodowla i przede wszystkim turystyka. Najważniejsze ośrodki sportów narciarskich znajdują się w miejscowościach Planica i Bled w Słowenii oraz Valbruna we Włoszech.
Znaczna część Alp Julijskich po stronie słoweńskiej objęta jest ochroną w ramach Triglavskiego Parku Narodowego.
Kocham tę kartkę!

1329. Stany Zjednoczone

18 gru 2012


Shoshone Falls to wodospad na Snake River, który znajduje się około pięciu mil na wschód od Twin Falls w Idaho. Czasami nazywany jest "Niagarą z Zachodu", ponieważ Shoshone Falls mac64,7 metrów wysoki i jest tym samym o 14 metrów wyższy od wodospadu Niagara.
Park z widokiem na wodospad jest własnością miasta Twin Falls i jest również przez nie zarządzany. 
Shoshone Falls najlepiej oglądać na wiosnę.

1328. Chorwacja

18 gru 2012


Dubrownik (chorw. Dubrovnik, do 1909 r. Ragusa) to miasto i port na południu Chorwacji (Dalmacja), nad Morzem Adriatyckim.
Dubrownik jest głównym ośrodkiem turystycznym Dalmacji i przemysł turystyczny jest podstawą gospodarczą tego regionu, chociaż niedawna wojna tocząca się na Bałkanach spowodowała kryzys w tej dziedzinie.
W mieście znajduje się ważny port handlowy i pasażerski (np. połączenie promowe z Bari we Włoszech). W pobliżu Dubrownika znajduje się międzynarodowy port lotniczy Dubrownik. Na pobliskiej rzece zbudowano elektrownię wodną.
Stare miasto Dubrownika zostało wpisane na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

1327. Czechy

18 gru 2012


Pendolino (z włoskiego "wahadełko") to włoska rodzina pociągów z wagonami z wychylnym nadwoziem używanych między innymi w Czechach.
Zostały zaprojektowane przez Fiat Ferroviaria, które w 2002 zostały przejęte przez Alstom. Poprzez wychylanie pudła, pociąg jest w stanie pokonywać z większą prędkością łuki zaprojektowane dla wolniejszych pociągów, bezpiecznie i nie powodując dyskomfortu pasażerów.
W 2000 firma Fiat Ferroviaria otrzymała od kolei czeskich zamówienie na pociągi z wychylnym nadwoziem. Pierwsza dostawa pociągów została oznaczona jako seria 680 ČD i jest używana od 2004. W grudniu 2006 czeskie pociągi Pendolino uzyskały dopuszczenie do ruchu na sieciach kolejowych Austrii i Słowacji.

1326. Czechy

18 gru 2012


od: Bernadetta


Wagon motorowy serii 814 to modernizowane przez firmę Pars Nova seryjne wagony motorowe serii 810 a dwu- lub trzyczłonowe, niskopodłogowe jednostki spalinowe oznaczane serią 814.
Wagony motorowe serii 810 (do 1 stycznia 1988 seria M 152.0, prototypy czasem oznaczane jako M 151.0) to najpopularniejsza seria czeskich wagonów motorowych. Są używane głównie na liniach lokalnych, na których występują mniejsze potoki podróżnych. Ogólnie wybudowano 680 wagonów tego typu, z czego dwa były szerokotorowe.
Wagony serii 810 produkowała Vagonka Studénka dla narodowego przewoźnika Czechosłowacji, państwowej firmy kolejowej Československé státní dráhy w latach 1975 – 1982 (prototypy w 1973). Od lat 90. XXw. wagony przeszły do następców ČSD – kolei ČD (Czechy) i ŽSR (Słowacja). Każdy z tych zarządów kolejowych modernizował je później według własnych planów. Wagony są do dzisiaj eksploatowane w dużej ilości w obu tych krajach.

1325. Hiszpania

18 gru 2012


Cullera to gmina we ​​Wspólnocie Walencji w Hiszpania, która znajduje się w Ribera Baixa comarca.
Góra Cullera, znana również jako Munt de l'Or lub Muntanya de l'Or to ostatnia góra w Górach Iberyjskich przed Morzem Śródziemnym i ma wysokość 233 metrów.
Gospodarka w Cullerze tradycyjnie jest oparta na rolnictwie, z ryżem i pomarańczami jako najważniejszymi roślinami uprawnymi. Obecnie dużą rolę odgrywa również turystyka.

1324. Australia

18 gru 2012


Liczba ludności Melbourne rosła gwałtownie w czasie gorączki złota. W ciągu kilku lat z różnych krajów świata przybyło prawie 125 tys. ludzi. W kolejnych dekadach (1870, 1880) Melbourne było największym miastem Australii. W latach 90. XIX wieku Melbourne zostało dotknięte głębokim kryzysem gospodarczym i utraciło znaczną część populacji. Potrzeba zwiększenia zaludnienia i przyciągnięcia nowych rąk do pracy ściągnęła do Melbourne wielu imigrantów po roku 1945 z takich krajów jak Wielka Brytania, Jugosławia, Holandia, Niemcy, Polska, Grecja, Włochy. Dzisiaj Melbourne jest jednym z największych skupisk ludności greckiej poza Grecją. Lata 70. i 80. XX wieku to duży napływ ludności z Azji, szczególnie uchodźców z Kambodży i Wietnamu, jak również imigrantów z Indii, Filipin i Malezji.
Na zdjęciu Arts Center w Melbourne.

1323. Łotwa

18 gru 2012


W 1940 Ryga została wcielona do ZSRR. W dniu 1 lipca 1941 r. w początkowej fazie operacji Barbarossa zajęta przez Niemców, z wydatnym udziałem powstańców łotewskich. W dniu 13 października 1944 zdobyta ponownie przez Armię Czerwoną i wcielona do ZSRR. Na skutek działań wojennych wiele obiektów miejskich ulega zniszczeniu. W 1949 r. nastąpiła kolejna wywózka mieszkańców miasta na Syberię. W związku z masowym napływem Rosjan do miasta, w 1979 r. liczba Łotyszy w Rydze spada do 38%.
Od 21 sierpnia 1991 ogłoszenie niepodległości przez Łotwę, miasto ponownie zostaje stolicą państwa łotewskiego. W 2003 w stolicy Łotwy został zorganizowany 48. Konkurs Piosenki Eurowizji.

1322. Tajwan

18 gru 2012


Tajwan jest zbudowany głównie ze skał pochodzenia paleozoicznego i mezozoicznego, które były wielokrotnie fałdowane. Do silnych fałdowań skał dochodziło głównie w kredzie, ale fałdowania miały także miejsce w oligocenie. Skały Tajwanu są poprzecinane intruzjami magmowymi, na które składają się głównie granity. Najwięcej intruzji magmowych powstało w erze miocenu. W okresie czwartorzędu w północnej części wyspy zaznaczyła się działalność wulkaniczna. Obecnie Tajwan jest wyspą aktywną sejsmicznie i co roku dochodzi do średnio 10 wstrząsów tektonicznych.
Tajwan jest wyspą górzystą. Góry i obszary wyżynne zajmują prawie 2/3 terytorium wyspy. Około 30% powierzchni wyspy to obszary leżące powyżej 1000 m n.p.m. Z północnego wschodu na południowy zachód ciągną się równoległe do siebie 4 główne pasma górskie. Najwyższym szczytem Tajwanu jest Yu Shan o wysokości do 3997 m n.p.m. Góra ta znajduje się na południowym skraju centralnej części wyspy. Tereny górskie skupiają się we wschodniej części wyspy. Zachodnia część Tajwanu jest nizinna.
Zachodnia i środkowa część wyspy jest zajęta przez Góry Tajwańskie, które składają się z pasma Taidong Shanmai, doliny o tej samej nazwie i Centralnego Łańcucha Górskiego – Zhongyang Shanmai do którego należą 3 równoległe grzbiety. Są to Zhongyang, gdzie znajduje się około 30 szczytów dochodzących do 3000 m n.p.m. Drugim grzbietem są góry Yushan Shanmai, a trzecim Ali Shanmai. Dalej na zachodzie znajduje się wyżej wspomniana nizina, obniżenia Pingdong, Taizhong, Taibei i Yilan. Nizina jest wąska i jej szerokość przeciętna wynosi około 45 km.

1321. Belgia

18 gru 2012


Tajemnicza kartka z Belgii. Tajemnicza, ponieważ mimo moich wysiłków nie udało mi się ustalić co to za miejsce. Nie mam nawet pewności czy to na pewno miejsce w Belgii. A szkoda, bo z chęcią bym się dowiedziała co to za pałacyk.

1320. Węgry

17 gru 2012


Budynek parlamentu w Budapeszcie (Országház) to jeden z symboli stolicy Węgier i całego kraju. Położony nad Dunajem, w dzielnicy Peszt jest jednym z najbardziej znanych gmachów państwowych w Europie i jednym z najstarszych.
Gmach powstał po połączeniu trzech dawnych miast w jedno – Budapeszt. Władze miejskie uznały, że zjednoczona stolica potrzebuje nowej, reprezentacyjnej siedziby. Na jej miejsce wybrano podmokły, bagnisty teren w okolicy wówczas niezamieszkanej, a w dodatku cieszącej się reputacją bardzo niebezpiecznej. Zanim doszło do rozpoczęcia prac teren budowy musiał zostać osuszony i umocniony, konieczna była także wywózka składowanego tam drewna – w tym celu uruchomiono specjalną linię kolejową, którą później transportowano odpowiednie materiały. Projekt budynku wykonał architekt Imre Steindl.
Budowa trwała od 1885 do 1904, choć pierwsze posiedzenie odbyło się już w 1896, podczas hucznie obchodzonej rocznicy 1000-lecia państwa węgierskiego. Pracowało przy nim 1000 osób, zużyto 40 kilogramów złota, pół miliona kamieni szlachetnych i 40 milionów cegieł. Parlament reprezentuje styl neogotycki (widoczne jest pewne podobieństwo do siedziby brytyjskiego parlamentu) choć widoczne są też elementy barokowe (głównie we wnętrzach).

1319. Holandia

17 gru 2012


Do wszystkich części Amsterdamu można dotrzeć korzystając z transportu publicznego, obsługiwanego przez Gemeentelijkvervoerbedrijf (GVB), Connexxion, Arriva i Nederlandse Spoorwegen. Są to linie autobusowe, tramwajowe i metro. Piesi i rowerzyści mogą też skorzystać z bezpłatnej przeprawy przez IJ. Tramwaje jeżdżą w Amsterdamie od 1900 roku, autobusy od 1925 roku, a od 1977 roku kursuje metro, którego sieć ze względu na położenie miasta nie jest zbyt rozbudowana – istnieją cztery linie podziemnej kolejki. Obecnie (od 2002 roku) powstaje nowa linia Noord/Zuidlijn, przebiegająca z północy na południe, ma być ona ukończona do 2013 roku.
Amsterdam jest jednak znany przede wszystkim z ogromnej liczby rowerów i znakomitej infrastruktury rowerowej. Około 70% całego ruchu w centrum miasta odbywa się na rowerach. Jest ich w Amsterdamie około 900 tysięcy.Można nawet skorzystać z usług rowerowych taksówek tzw: Amsterdam Bike Taxi które stały się już bardziej popularne niż tradycyjne samochodowe taksówki dla których ruch w centrum jest mocno ograniczony. Większość ulic ma wyznaczoną drogę rowerową, w mieście jest także wiele parkingów dla rowerów. Rocznie około 80 000 tych jednośladów zostaje skradzionych, a 25 000 wpada do amsterdamskich kanałów.
SZABLON BY: PANNA VEJJS.