1460. Polska

10 mar 2013


od: Anka


Czarny Staw pod Rysami, nazywany także Czarnym Stawem nad Morskim Okiem (słow. Čierne pleso nad Morským okom, niem. Meerauge, węg. Tengerszem) to tatrzańskie jezioro położone w kotle polodowcowym w Dolinie Rybiego Potoku. Cienie rzucane przez szczyty oraz występująca w wodzie sinica Pleurocapsa polonica nadają jezioru ciemny, nieomal czarny kolor, co ma swoje odzwierciedlenie w jego nazwie.
Zbliżone kształtem do koła jezioro położone jest na wysokości 1583 m n.p.m., czyli 188 m wyżej niż lustro wody Morskiego Oka. Powierzchnia Czarnego Stawu wynosi ok. 20,64 ha, głębokość maksymalna – 76,4 m (co daje drugie miejsce w Tatrach, a czwarte w Polsce), pojemność 7 761 700 m³ wody. Jezioro zamknięte jest wyraźnym progiem skalnym, zbudowanym z mocno wygładzonych przez egzarację skał. Jest to efekt działań lodowca, który utworzył w tym miejscu tzw. mutony (ta forma skalna nazywana jest też barańcem). Nimi spadają niewielkimi kaskadami wody Czarnego Stawu, tworząc wodospad nazywany Czarnostawiańską Siklawą.
Bezpośrednio nad jeziorem wznoszą się ściany Kazalnicy (wysokość ściany wynosi 576 m). Kocioł Czarnego Stawu otacza grań od Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego przez Wołowy Grzbiet, Rysy, Niżnie Rysy i Żabią Grań z Żabim Szczytem Wyżnim, Żabim Mnichem aż po Owcze Turniczki.

1459. Polska

10 mar 2013


od: Weronika


Posiadający prawie siedemsetletnią historię herb Przemyśla jest jednym z najstarszych polskich herbów miejskich. Jego początki związane są z uzyskaniem przez miasto przywileju lokacyjnego na prawie magdeburskim i powstaniem w 2. poł. XIV w. kancelarii miejskiej - wystawiane przez nią dokumenty wymagały bowiem uwierzytelnienia pieczęcią z elementem identyfikującym właściciela (herbem).
Herb Przemyśla zachowuje podstawowe reguły heraldyki: na tarczy, posiadającej -jak zwykle bywało w herbach miast królewskich -błękitne tło znajduje się czarny niedźwiedź, nad jego grzbietem- złoty krzyż kawalerski. Sylwetkę niedźwiedzia można spotkać w herbach wielu miast, m.in. Berna i St. Gallen (Szwajcaria), Berlina, Bernau, Sandersieben (Niemcy), Jarosławia nad Wołgą, Nowogrodu Wielkiego (Rosja). Niedźwiedź w herbie Przemyśla prawdopodobnie pochodzi ze średniowiecznych bestiariuszy (ksiąg zwierząt), w których symbolizował moc I waleczność. Podobne pochodzenie (bestiariusze) mają również herby innych miast polskich.

1458. Polska

10 mar 2013


od: Justyna


W 1968 roku w Polsce: 
16 stycznia władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.
30 stycznia studenci przeprowadzili demonstrację pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu „Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka. 
31 stycznia rozpoczął się proces beatyfikacyjny Faustyny Kowalskiej. 
1 lutego w Rzeszowie został założony zespół blues-rockowy Breakout. 
20 lutego utworzono Państwową Inspekcję Radiową. 
29 lutego członkowie warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich wystosowali tzw. „Rezolucję Kijowskiego” protestującą przeciwko nasilaniu się cenzury. 
8 marca początek demonstracji studenckich w Polsce - Marzec 1968. 
9 marca zamieszki studenckie w Polsce. 
11 marca posłowie z koła poselskiego Znak złożyli interpelację w sprawie wydarzeń na wyższych uczelniach.
15 marca w Gdańsku miała miejsce manifestacja, w której udział wzięło 20 tys. studentów, robotników i innych mieszkańców miasta. 
19 marca I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka wygłosił antysyjonistyczne przemówienie na wiecu aktywu PZPR w Sali Kongresowej. 
25 marca za obronę studentów biorących udział w wydarzeniach marcowych zwolniono z uczelni Bronisława Baczkę, Zygmunta Baumana, Włodzimierza Brusa, Marię Hirszowicz, Leszka Kołakowskiego i Stefana Morawskiego. 
23 kwietnia w Słubicach zmierzono rekordową temperaturę w kwietniu (+30,9 °C). 
24 kwietnia Stadion Śląski: Kazimierz Deyna zadebiutował w reprezentacji narodowej w meczu towarzyskim Polska – Turcja (8:0). 
8 czerwca utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnikę Koszalińską. 
20 lipca uruchomiono największy polski sztuczny zbiornik wody na Sanie w Solinie o powierzchni 22 km².
27 lipca minister obrony narodowej gen. Wojciech Jaruzelski powołał ze składu Śląskiego Okręgu Wojskowego 2. Armię WP, mającą wziąć udział w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. 
8 września Ryszard Siwiec dokonał samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia w proteście przeciw agresji na Czechosłowację. 
12 września w Zielonej Górze, Zofia Kołakowska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 m wynikiem 4:34,4 s. 
14 września w Zielonej Górze Bożena Kania ustanowiła rekord Polski w biegu na 100 m ppł. wynikiem 14,1 s a Wilhelm Weistand ustanowił rekord Polski w biegu na 400 m ppł. wynikiem 50,4 s. 
10 października Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Stawka większa niż życie. 
1 grudnia paprykarz szczeciński otrzymał znak jakości „Q”. 
20 grudnia album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne otrzymał status Złotej Płyty.

1457. Polska

9 mar 2013


od: Ewa


Cerkiew pw. św. Nikity w Kostomłotach to drewniana greckokatolicka cerkiew neounicka, Sanktuarium Unitów Podlaskich. Została wzniesiona w 1631 jako unicka.
Po rozbiorach Polski znalazła się najpierw na terenie Austrii, a po 1815 w Królestwie Polskim. W roku 1852 została wyremontowana na koszt właściciela Kostomłotów Józefa Łoskiego. W 1875 wskutek formalnej likwidacji unii brzeskiej cerkiew została przemianowana na świątynię prawosławną. W 1916 świątynia została na krótko porzucona. W 1927 na wyraźną prośbę miejscowej ludności biskup Przeździecki wydał dekret przywrócenia w Kostomłotach parafii unickiej.
Cerkiew w Kostomłotach jest jednoprzestrzenna, orientowana, konstrukcji zrębowej z prezbiterium trójbocznie zamkniętym i dachem jednokalenicowym. Została wzniesiona na planie prostokątnym. Posiada jedną kopułę-sygnaturkę położoną na czworobocznej wieży wznoszącej się nad przedsionkiem świątyni. Okna świątyni są półkoliste, poza prezbiterium (koliste) i przylegającą doń zakrystią (prostokątne).
Obecnie jest to jedyna neounicka parafia na świecie!

1456. Polska

9 mar 2013


od: Justyna


Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Kasprowy Wierch to komórka organizacyjna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podległa Działowi Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej Oddziału IMGW w Krakowie. Obserwatorium mieści się w najwyżej położonym budynku w Polsce, znajdującym się na wysokości 1987 m n.p.m., na szczycie Kasprowego Wierchu.
Budynek obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu wzniesiony został w latach 1936–1937 według projektu Aleksandra Kodelskiego i Anny Kodelskiej zaś najwyżej położonym budynkiem w Polsce stał się we wrześniu 1939 r. po zajęciu przez Sowietów obserwatorium astronomicznego na Popie Iwanie.

1455. Wielka Brytania

4 mar 2013


Blenheim Palace to monumentalna posiadłość wiejska zlokalizowana w Woodstock w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Jako jedyny w Anglii obiekt tego typu nosi tytuł "Pałacu" (Palace), nie będąc jednocześnie własnością władzy kościelnej lub królewskiej.
Został wybudowany w latach 1705-1722, miał stanowić podarunek dla Johna Churchilla, 1. księcia Marlborough od wdzięcznego narodu za zwycięstwa w czasie wojny o sukcesję hiszpańską z Francją i Bawarią, zwłaszcza w bitwie pod Blenheim.
Pałac został zaprojektowany w stylu barokowym, co jest rzadkością w Anglii. Łączy w sobie funkcje domu mieszkalnego, mauzoleum i pomnika narodowego. Warto też zauważyć, że urodził się w nim premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill.

1454. Włochy

4 mar 2013


Wieża Niepokalanej (wł. Guglia dell'Immacolata) to jedna z monumentalnych kolumn dżumy wzniesionych w historycznym centrum Neapolu, które budowano aby uczcić koniec zarazy. W rzeczywistości większość z tych kolumn było wznoszonych jako wota dziękczynne za przeżycie innych śmiercionośnych katastrof (np. trzęsienia ziemi lub wybuchy wulkanu) lub po prostu jako manifestacja wiary.
Wieża Niepokalanej zaczęła być wznoszona w 1747 roku za panowania Karola III i znajduje się na Placu Gesù Nuovo. Władca uznał, że lud ma prawo oglądać figurę Niepokalanej nie tylko w trakcie wizyty w kościele Gesù Nuovo gdzie stał oryginalny posąg. Kolumna została zaprojektowana przez Giuseppe Genoino a jej głównymi rzeźbiarzami byli Matteo Bottiglieri i Francesco Pagano.
Bogata ornamentyka iglicy uosabia neapolitańską rzeźbę barokową. Budowa kolumny była ułatwiona dzięki wcześniejszemu istnieniu w tym miejscu konnego pomnika Filipa V z Hiszpanii, który został częściowo zniszczony w 1705 po zakończeniu rządów hiszpańskich wicekrólów.

1453. Białoruś

4 mar 2013


Park Narodowy Jeziora Brasławskie znajduje się na północnym zachodzie kraju na obszarze zwanym Pojezierzem Białoruskim. Jest to teren obejmujący najpiękniejsze i najlepiej zachowane leśne i jeziorno-rzeczne kompleksy błotne oraz unikalne pomniki przyrody.
Park Narodowy "Jeziora Brasławskie" graniczy na północy z Łotwą. Terytorium Parku rozciąga się w kierunku północno-wschodnim, zajmując powierzchnię ok. 69 tys. hektarów. Park został powołany w sierpniu 1995 roku w celu ochrony kompleksu jezior i krajobrazu polodowcowego. Około 18-20 tys. lat temu w tym miejscu znajdował się lodowiec, którego grubość wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Ostatnie ocieplenie klimatu wywołało powolne topnienie lodów i cofnięcie się lodowca na północ. Wskutek skomplikowanych procesów, które miały miejsce przy topnieniu gigantycznego lodowego pancerza, utworzyły się systemy jezior i równin, poprzedzielanych licznymi grzbietami o różnorakiej formie.

1452. Turcja

4 mar 2013


Współcześni Turcy wywodzą się z koczowniczych plemion tureckich z centralnej Azji. Języki tureckie są do dziś rozpowszechnione po Uzbekistan i Kazachstan. Choć już od XI w. Turcy są muzułmanami, charakterystyczny język i kultura oddzielały ich od świata arabskiego.
Kultura Turcji formowała się pomiędzy nim a chrześcijańską Europą. Jeszcze do zakończenia I wojny światowej, w dzisiejszych granicach kraju mieszkało sporo chrześcijańskich Greków i Ormian. Dziś pozostały po nich jedynie ruiny kościołów.
Wpływ na charakter dzisiejszej Turcji mają też imigranci z Bałkanów oraz mniejszość kurdyjska, zamieszkująca południowo-wschodnią Turcję.
Słynne jest powiedzenie Atatürka: Ne mutlu Türküm diyene - "Jakże szczęśliwy jest ten, kto może powiedzieć, że jest Turkiem". Z jednej strony oznacza dumę ze swej ojczyzny i jej przeszłości. Z drugiej strony europeizujące reformy Atatürka nakazały odcięcie się od tej przeszłości, która była osmańska i islamska.

1451. Tajwan

4 mar 2013


Jedna z bardziej psychodelicznych i przerażających kartek jakie dostałam.
Moja wyobraźnia patrząc na tego królika wyłaniającego się z opakowania na jakieś gotowane jajka naprawdę galopuje i stwarza dziwne domysły.

1450. Watykan

3 mar 2013


Plac Świętego Piotra (wł. Piazza San Pietro) to plac przed bazyliką św. Piotra na Watykanie, należący do osi łączącej bazylikę i Via della Conciliazione. Został zaprojektowany w 1656 przez Berniniego jako prostopadły owal, który od strony zachodniej za pośrednictwem części w kształcie trapezu otwiera się na fasadę bazyliki, od strony wschodniej wychodzi na przebitą w latach 30. XX w. Via della Conciliazione.
Otacza go portyk Berniniego zbudowany w latach 1656-1667. Olbrzymia, czterorzędowa kolumnada w porządku toskańskim, zwieńczona jest attyką, na której ustawiono posągi 140 świętych. Wśród nich, po lewej stronie, na wysokości fontanny, można znaleźć pomnik św. Jacka Odrowąża, dominikanina, jedynego świętego pochodzącego z Polski. Symbolika kolumnady ma związek z kontrreformacją i można się w niej dopatrywać wyciągniętych rąk Kościoła, pragnących ogarnąć wszystkich.

1449. Stany Zjednoczone

3 mar 2013


Broadway (ang. szeroka droga) to ulica w Nowym Jorku, w dzielnicy Manhattan.
W jej środkowej części (w regionie Times Square) mieszczą się liczne teatry (rozrywkowe i musicalowe) stanowiące centrum teatralne USA, przyciągające wielu turystów z całego świata.
Jest to także jedna z głównych ulic dzielnicy Manhattanu i jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych.

1448. Polska

3 mar 2013


Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, niem. Prömsel, ukr. Перемишль) to miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.
Najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski.
Siedziba kilku instytucji o znaczeniu ponadlokalnym: podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, izby celnej, bieszczadzkiego oddziału straży granicznej, archiwum państwowego z ogromnymi zbiorami.
Miasto posiada kilka muzeów, w tym najstarsze w regionie Muzeum Archidiecezjalne (zał. 1902) i największe na Podkarpaciu – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (zał. 1910).
Miasto kilku wyznań i obrządków - obok rzymskokatolików, z arcybiskupem metropolitą Józefem Michalikiem na czele, także grekokatolicy, mający tu arcybiskupa metropolitę swego obrządku, Jana Martyniaka, prawosławni z arcybiskupem diecezji przemysko-nowosądeckiej Adamem, (rezydującym w Sanoku) oraz przedstawiciele nurtów protestanckich: metodyści, adwentyści, baptyści, zielonoświątkowcy, a także Świadkowie Jehowy.

1447. Kanada

3 mar 2013


Grand Manan Island (zwana często po prostu Grand Manan) to kanadyjska wyspa, będąca największą w Zatoce Fundy.
Jest także główna wyspa archipelagu Grand Manan i mieści się na granicy Zatoki Fundy i Zatoki Maine. Grand Manan w zakresie jurysdykcji jest częścią Charlotte County w prowincji Nowy Brunszwik. W 2006 roku na wyspie mieszkało 2460 osób.
Na wyspę można dostać się jedynie za pomocą samolotu lub promu. Z tego drugiego pierwszym widokiem jaki wita ludzi na wyspie jest latarnia morska Swallowtail widoczna na zdjęciu.

1446. Hiszpania

3 mar 2013


Fuerteventura to hiszpańska wyspa, położona we wschodniej części archipelagu Wysp Kanaryjskich, na Oceanie Atlantyckim, nieopodal północno-zachodnich wybrzeży Afryki, zaliczana do Makaronezji. Razem z wyspami Lanzarote i Gran Canaria tworzy prowincję Las Palmas.
Według części źródeł nazwa wyspy został utworzona przez ekspedycję Jeana de Béthencourt, który na Fuerteventurze po raz pierwszy trafił na znaczący opór ludności i był zmuszony ściągać z Hiszpanii posiłki do jej podboju. Nazwa pochodzi z ojczystego dla Béthencourta języka francuskiego i oznacza „mocną przygodę” (fr. forte aventure).

1445. Włochy

3 mar 2013


Sorrento to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol.
Miejscowość, położona nad Zatoką Neapolitańską (Morze Tyrreńskie) naprzeciw Wezuwiusza, słynie z przepięknych widoków, stąd też cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Nazwa 'Sorrento' pochodzi od mitycznych Syren - 'Surrentum'. Sorrento założone zostało najprawdopodobniej przez Greków i funkcjonowało jako grecka kolonia. W późniejszych wiekach przechodziło we władanie kolejno - Etrusków, Syrakuzan i Samnitów, póki nie zostało podbite przez Rzymian. W czasach imperialnej okupacji miasteczko stanowiło popularne miejsce wypoczynku dla rzymskich dostojników. Miasteczko spopularyzowała neapolitańska piosenka "Turne a Surriento", kompozycja Ernesto de Curtisa, wykonywana m.in. przez Luciano Pavarottiego.

1444. Austria

3 mar 2013


od: Thomas


Krowy pasące się w malowniczych Alpach wyglądają wprawdzie bardzo sielsko, ale mogą być groźne dla ludzi. Szwajcarska federacja turystyki pieszej publikuje w tej sprawie na swej stronie internetowej kilka porad dla turystów na alpejskich szlakach:
Nie zbliżać się do krów, nie nawiązywać z nimi kontaktu wzrokowego, pozostawić zwierzęta w spokoju, nie dotykać ich i w żadnym wypadku nie głaskać cielaków.
Pasących się krów nie należy też straszyć, nie należy wymachiwać przy nich kijami, a jeśli już sytuacja zrobi się groźna - a takie wypadki czasem się zdarzają - krowę trzeba odpędzić uderzeniem w pysk, ale tylko w razie absolutnej konieczności.
Nie prowadzi się statystyki niebezpiecznych spotkań z krowami, ale przedstawiciele szwajcarskiej federacji twierdzą, że w ostatnich latach turyści zgłaszają coraz więcej takich przypadków.

1443. Portugalia

3 mar 2013


Torre de Belém wybudowano z polecenia portugalskiego króla Manuela I Szczęśliwego w latach 1515 - 1520. Wieżę zaprojektował Fernando de Arruda i uchodzi ona za jedyną zachowaną do dziś budowlę wzniesioną całkowicie w tzw. stylu manuelińskim. Postawiona w epoce wielkich odkryć geograficznych, wieża odgrywała rolę strażnicy lizbońskiego portu, stała się także punktem orientacyjnym dla wracających do ojczyzny żeglarzy i symbolem morskiej potęgi Portugalii. W okresach późniejszych pełniła funkcję więzienia. W wyniku wielkiego trzęsienia ziemi z 1755 budowla przeniesiona została ze środka rzeki w obecne miejsce. W 1833 przez dwa miesiące był tu więziony generał Józef Bem, twórca Legionu Polskiego w Portugalii.
W 1983 Torre de Belém wpisano na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

1442. Estonia

3 mar 2013


Tallin jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla turystów, bowiem znajdują się w nim śliczne zabytki – kamienice, kościoły, starówka, ratusz, którymi zachwycają się wszyscy zwolennicy sztuki i architektury. Ponadto, w tallińskich restauracjach można skosztować przepysznych regionalnych potraw, a co najważniejsze panuje w nich niesamowity klimat.
Przede wszystkim, koniecznie trzeba zwiedzić Zamek Toompea, który jest położony w górnym mieście i co ciekawe został wzniesiony w 1227 przez Zakon Kawalerów Mieczowych. Warto podkreślić to, iż w późniejszych wiekach był wielokrotnie przebudowywany, a obecnie stanowi formę budowli pośredniej pomiędzy barokiem, a późnym klasycyzmem. Trzeba powiedzieć o tym, iż samo wzgórze Toopea jest uwiecznione na kartach literatury, ponieważ jest o nim mowa w estońskim eposie „Kalevipoeg”, wedle którego zostało one usypane przez małżonkę opłakującą swego męża. Wedle podania, zrozpaczona żona wznosiła kamienie, aby usypać mu kurhan. Natomiast z jej łez ponoć powstało Jezioro Ulemiste.

1441. Afganistan

2 mar 2013


od: Jon


W październiku 2001 roku USA wkroczyło do Afganistanu w ramach operacji Enduring Freedom (Trwała Wolność, OEF), będącego w stanie wojny domowej, w reakcji na zamachy terrorystyczne Al-Kaidy dokonane zaledwie miesiąc wcześniej.
Przez granicę z Uzbekistanem wkroczyło 50 tys. amerykańskich i 30 tys. brytyjskich żołnierzy. Po miesiącu zajęto Kabul. Straty bojowe w samej wojnie wyniosły zaledwie 3 zabitych w walce. Jednak podczas okupacji, prowadzonej przy współpracy z NATO (misja ISAF), USA poniosło niemałe straty. Do 24 maja 2008 roku USA straciło w misji OEF 501 zabitych (z tego 305 w walce) oraz 1992 rannych. W Afganistanie w kwietniu 2008 roku znajdowało się 33,0 tys. żołnierzy, gwardzistów i rezerwistów. Do końca roku budżetowego 2007 operacja w Afganistanie kosztowała Amerykę 126 mld $.
Po militarnym rozbiciu sił sprawujących dotychczas faktyczną władzę nad Afganistanem, które zdobyły ją w wojnie domowej z siłami Sojuszu Północnego, oraz po przeprowadzonych wyborach parlamentarnych i prezydenckich, działania ukierunkowane są na stabilizację sytuacji politycznej i społecznej w Afganistanie oraz budowę infrastruktury kraju. Z uwagi na zakłócenia procesu stabilizacji powtarzającymi się zamachami terrorystycznymi na ludność cywilną oraz atakami zbrojnymi na oddziały wojskowe NATO, obecny konflikt w Afganistanie, jest najdłuższą wojną od czasu wojny wietnamskiej, jednak Sojusz Północnoatlantycki zapowiedział już zakończenie swoich operacji militarnych w Afganistanie najpóźniej w 2014 roku. Według szacunków ONZ ponad 70% ofiar cywilnych zginęło w wyniku ataków terrorystycznych i egzekucji prowadzonych przez talibów.
Kartka przywędrowała do mnie faktycznie z Afganistanu, ale ponieważ jej nadawcą jest amerykański żołnierz więc jak wytłumaczył cała jego korespondencja najpierw jest wysyłana do Nowego Jorku, a dopiero stamtąd trafia już do nadawcy.

1440. Litwa

2 mar 2013


XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie (właściwie Igrzyska XXX Olimpiady) to multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Londynie między 27 lipca a 12 sierpnia 2012.
Miasto to po raz trzeci gościło igrzyska olimpijskie. Wcześniej odbyły się tu w roku 1908 i 1948. Z powodu II wojny światowej w 1944 roku IO, których gospodarzem miał być Londyn, zostały odwołane. Trzy kraje nie wysłały do Londynu żadnej zawodniczki. Były to: Nauru, Saint Kitts i Nevis i Barbados. Zaś Bhutan i Czad, miały w składzie same kobiety.
Olympic Park, obejmujący m.in. wioskę olimpijską i szereg obiektów sportowych, znajduje się na terenie czterech londyńskich gmin: Newham, Hackney, Waltham Forest i Tower Hamlets i zajmuje powierzchnię 2,5 km².
W porównaniu do programu igrzysk olimpijskich w Pekinie w programie igrzysk w Londynie nie odbyły się rozgrywki w baseballu i softballu, gdyż Międzynarodowy Komitet Olimpijski na 117. spotkaniu w Singapurze podjął decyzję o skreśleniu tych obydwu dyscyplin z programu igrzysk. Decyzję o usunięciu z programu olimpijskiego baseballu i softballu MKOl podtrzymał na kolejnym 118. spotkaniu MKOl w Turynie w lutym 2006. Do włączenia do programu Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 ubiegało się pięć dyscyplin: karate, rugby, sporty wrotkarskie, golf i squash, jednak żadna z tych pięciu dyscyplin nie uzyskała poparcia co najmniej 2/3 członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przez co liczba dyscyplin została zredukowana z 28 do 26. MKOl na spotkaniu zarządu w dniu 13 sierpnia 2009 roku dołączył do programu igrzysk olimpijskich trzy konkurencje w boksie kobiet i przywrócił do programu imprezy grę mieszaną w tenisie ziemnym.
Na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w programie zostało umieszczonych 26 konkurencji sportowych w jakich były rozgrywane zawody. W ramach konkurencji występuje 39 dyscyplin.

1439. Polska

2 mar 2013


od: Ania


Nazwa Kasprowy Wierch pochodzi od leżącej u podnóży szczytu Hali Kasprowej, a ta z kolei według podań ludowych od imienia lub przezwiska jej właściciela – górala Kaspra. Zbudowany jest ze skał krystalicznych (granodioryty i pegmatyty), mimo położenia w młodszej części Tatr zbudowanej ze skał osadowych. Należy bowiem do tzw. wyspy krystalicznej Goryczkowej.
Strome stoki (niemal ściany) opadają tylko do Doliny Kasprowej. Znajduje się w nich kilka żlebów, z których najbardziej znany jest Żleb pod Palcem. Z wszystkich pozostałych stron szczyt Kasprowego Wierchu dostępny jest bez problemu.
W rejonie szczytu botanicy znaleźli stanowiska kilka bardzo rzadkich roślin, które w Polsce występują tylko w Tatrach i to w niewielu tylko miejscach: mietlica alpejska, sit trójłuskowy i wiechlina tatrzańska.

1438. Polska

2 mar 2013


od: Michał


Stare Miasto w Poznaniu to obszar miasta lokacyjnego o średniowiecznym rozplanowaniu z centralnie usytuowanym Starym Rynkiem.
Obszar Starego Miasta wyznaczała linia murów miejskich; teren ten zajmuje powierzchnię 21 ha. Od lokacji miasta Poznania w 1253 do początku budowy przez władze pruskie nowego centrum na zachód od Starego Rynku na początku XIX wieku granice miasta były praktycznie niezmienne i pokrywały się z granicami obecnego Starego Miasta.
Granice dawnego Poznania a obecnego Starego Miasta biegły od Zamku Królewskiego ulicą Ludgardy, przecinając późniejszy Bazar, przez teren obecnego Szpitala Strusia, ulicą Jaskółczą do Wrocławskiej, obejmując teren kolegium jezuickiego, dalej południową pierzeją placu Kolegiackiego i przecinając obecną zabudowę pomiędzy ulicami Ślusarską i Garbary do kościoła i klasztoru Dominikanów, następnie ulicami Stawną i Masztalarską do Zamku Królewskiego.

1437. Polska

2 mar 2013


od: Marcin


W czasie potopu szwedzkiego, w 1657 roku, Szwedzi pod dowództwem generała Müllera mocno zniszczyli zamek w Bobolicach. Następnymi właścicielami zamku zostali Męcińscy z Żarek, jednak po wojnach szwedzkich w XVII i XVIII w. zamek zaczął popadać w ruinę. Gdy w 1683 r. król Jan III Sobieski w drodze do Krakowa - miejsca koncentracji wojsk polskich przed odsieczą wiedeńską - zatrzymał się na Zamku Bobolice, jego orszak musiał nocować w namiocie.
W XVIII w. zamek był tylko częściowo zamieszkały. Spis inwentarza Zamku z 1700 roku ukazuje jego dość kiepski stan. Pomimo prób ratowania Zamku popadał on w coraz większą ruinę. W XIX w. w podziemiach zamku znaleziono ogromny skarb. Poszukiwacze skarbów dopełnili reszty zniszczenia. Niektórzy do dziś wierzą, że nie odkryto jeszcze całości skarbu i główna jego część leży w tunelu łączącym Zamek Bobolice z Zamkiem Mirów. Po drugiej wojnie światowej mury zamku zostały częściowo rozebrane i posłużyły do budowy drogi łączącej Bobolice z Mirowem.

1436. Polska

2 mar 2013


od: Kasia


Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła to parafialny kościół rzymskokatolicki położony przy ulicy Grodzkiej 52a, w Krakowie.
Znajduje się po wschodniej stronie placu św. Marii Magdaleny, obok kościoła św. Andrzeja. Jest to prawdopodobnie największy pod względem pojemności zabytkowy kościół w Krakowie. Od 1842 roku służy parafii Wszystkich Świętych.
Dwukondygnacyjna fasada z dolomitu przypomina rzymski kościół Santa Susana Carla Maderny, ale są w niej też echa fasady głównego kościoła jezuickiego Il Gesù w Rzymie.
W niszach znajdują się posągi świętych jezuickich: św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego, św. Alojzego Gonzagi oraz św. Stanisława Kostki dłuta Dawida Heela, a nad portalem głównym godło zakonu jezuitów; w górnej kondygnacji św. Zygmunt i św. Władysław.
Ogrodzenie placu z rzeźbami apostołów zostało zaprojektowane przez Kacpra Bażankę, a wykonane w roku 1722 przez Dawida Heela z wapienia pińczowskiego. Dziś, na miejscu XVIII-wiecznych, bardzo zniszczonych oryginałów, znajdują się współczesne kopie (także z wapienia pińczowskiego), wykonane przez Kazimierza Jęczmyka. Przyczyną tego stanu są kwaśne deszcze wymywające twarze rzeźb.
SZABLON BY: PANNA VEJJS.