60. Afganistan

27 gru 2009
Kabul (pers. کابل) – stolica i największe miasto w Afganistanie, liczy ponad 2,5 miliona mieszkańców, i znajduje się w prowincji Kabul. Znane było w starożytności jako Ortospana lub Kabura. Dokładna liczba mieszkańców nie jest określona, ale populacja całej prowincji wynosi między od 3,5 do 5 miliona ludzi.
W mieście produkuje się głównie amunicję, tkaniny, meble i buraki cukrowe, ale od 1978 r. rozwój ekonomiczny miasta był ograniczony, co było spowodowane prawie nieustającą wojną. Stan gospodarczy miasta uległ poprawie od czasu interwencja NATO w Afganistanie w 2001.
Kabul ma ponad 3000 lat, wiele imperiów walczyło o to miasto z powodu jego strategicznego położenia wzdłuż szlaków handlowych południowej i centralnej Azji. W 1504 r., Timurydzki książę Babur, zdobył Kabul. W 1776 r. miasto stało się stolicą Afganistanu za Timura Szaha Durrani. Od radzieckiej interwencji w Afganistanie w latach 80. do niedawna, miasto często było niszczone przez rebeliantów.

To chyba moja najcenniejsza kartka, dostałam ją w 2003 roku od kuzyna, który jest kapelanem wojskowym w armii kanadyjskiej i został wysłany tam na misję.

59. Polska

25 gru 2009
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja – kościół farny położony przy rynku w Kazimierzu Dolnym. Ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego ok. 1325 roku i przebudowany w stylu renesansowym ok. 1553.
Kościół położony jest na wzgórzu, poniżej ruin zamku, od strony północno – wschodniej kościoła położony jest cmentarz, od strony południowo zachodniej stok wzgórza spada ku miastu. Warunki terenowe spowodowały odchylenie kościoła, fara nie jest orientowana, absyda prezbiterium skierowana jest w kierunku południowo–wschodnim.
Świątynia i przybudówki zbudowane z wapienia (wapniaka), nawa i wieża frontowa okładzina z cegły tynkowana, tynk malowany.
Nawę podpiera sześć skarp, cztery są wtopione w ściany przybudówek, dwie z kolei, od strony południowo–zachodniej i na zachodnim narożniku są widoczne.

Lubię tę kartkę. Jest taka... harmonijna?

Wesołych Świąt

24 gru 2009
Z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkiego co świąteczne. Szczęścia i miłości, dobroci i spokoju rodzinnego, ale przede wszystkim jak największej liczby pocztówek z jak najbardziej egzotycznych miejsc, udanych swapów, RRów, tagów i czego jeszcze Wasza postcrosserowa dusza zapragnie.
Życzy świeżaczek Pasażerka :)

58. Polska

23 gru 2009
Westerplatte – półwysep w Gdańsku, przy ujściu Martwej Wisły. W latach 1926-39 na terenie półwyspu funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa, której obrona we wrześniu 1939 stała się jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu przeciw hitlerowcom.
2 lipca 1962 roku krzyż usunięto i postawiono na jego miejscu czołg T-34 z 1945. 9 października 1966 roku odsłonięto tu Pomnik Obrońców Wybrzeża, stojący do dzisiaj. Ma on 25 metrów wysokości (nie licząc podstawy, którą jest 20-metrowy kopiec). Pomnik ten, swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię.

57. Polska

23 gru 2009
Hel (kaszb. Hél, niem. Hela) to miasto i gmina w województwie pomorskim, położone na cyplu Mierzei Helskiej.
Ośrodek turystyczny i kąpielisko nadmorskie, ważny ośrodek rybołówstwa, garnizon Marynarki Wojennej. Port morski Hel: rybacki wraz z przystanią jachtową i żeglugi pasażerskiej oraz wojenny. Kamienne umocnienia falochronów i zatopione wokół wraki stanowią atrakcję dla płetwonurków. Od 2006 w Helu czynne jest Muzeum Obrony Wybrzeża z bogatą prezentacją militarnej historii rejonu Helu.
W Helu znajduje się również prezydencki ośrodek wypoczynkowy. W ośrodku wakacje spędzali m.in. Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński. Letnią Rezydencję Prezydenta RP odwiedzili również, podczas swoich wizyt w Polsce, m.in. Angela Merkel oraz George W. Bush.
Często mówi się, że rezydencja ta mieści się w Juracie. Nie jest to jednak prawda. Wprawdzie ośrodek korzysta z mediów doprowadzonych z Juraty, ale mieści się w granicach administracyjnych Helu.

56. Polska

23 gru 2009
Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego - placówka naukowo-badawcza Stacji Morskiej zarządzany przez Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego znajdujące się w Helu przy Bulwarze Nadmorskim.
Fokarium składa się z kompleksu trzech basenów hodowlanych, kilku małych basenów-separatek (dla osobników młodych i chorych wymagających rehabilitacji) i budynku dydaktyczno-laboratoryjnego z salą seminaryjną i laboratoriami. Placówka prowadzi działalność naukową, której celem jest odtworzenie kolonii foki szarej w akwenie południowego Bałtyku.

55. Polska

23 gru 2009
Zoogeograficznie Morze Bałtyckie tworzy oddzielną dzielnicę bałtycką. Ze względu na niskie zasolenie jest ona wyjątkowo uboga biologicznie. Dla porównania w sąsiednim Morzu Północnym biomasa jest pięciokrotnie wyższa. Niskie zasolenie stanowi barierę nie do pokonania dla bardzo wielu zwierząt. Oprócz zachodnich krańców nie występuje ani jeden gatunek szkarłupni będącej ważnym składnikiem zwierzostanu innych mórz. Całkowicie brak chitonów, walconogów, głowonogów, ramienionogów i ściśle morskich ślimaków. Mięczaki są reprezentowane tylko przez sześć gatunków małżów. Bardzo skromnie reprezentowane są jamochłony, wstężnice i pierścienice. Nieliczne zwierzęta słonowodne jak omułki, małgwie, chełbia, śledzie czy dorsze żyjące w Bałtyku są o połowę mniejsze niż w Morzu Północnym. Z drugiej strony niskie zasolenie umożliwia tu życie wielu rybom słodkowodnym.
Wlewające się do Bałtyku słone wody, z powodu większej gęstości, pozostają przy dnie i są izolowane od atmosfery warstwą mniej słonych wód powierzchniowych. Z tego powodu około 1/4 dna Bałtyku jest w strefie beztlenowej, gdzie rozwijające się bakterie wydzielają siarkowodór.

54. Polska

23 gru 2009
Jeziora Tatr zwane są tradycyjnie stawami. Nazwa ta przyjęła się też w publikacjach naukowych. W Tatrach występuje blisko 200 różnej wielkości stawów, począwszy od największego, Morskiego Oka (34,93 ha), poprzez porównywalnie duży Wielki Staw Polski, do zupełnie maleńkich, jak Zadni Mnichowy Stawek (0,04 ha). Stawy tatrzańskie, z jednym wyjątkiem (Kras Cichy Stawek), są pochodzenia polodowcowego. Znaczna większość stawów znajduje się na terenie Tatr Wysokich, w Tatrach Zachodnich ich liczba jest znacznie mniejsza (najbardziej znany jest Smreczyński Staw). Na Słowacji największymi jeziorami są Wielki Staw Hińczowy i Szczyrbskie Jezioro (po ok. 20 ha).

53. Polska

23 gru 2009
Orłowo – nadmorska, południowa dzielnica Gdyni. Znajduje się w niej molo orłowskie, a także charakterystyczny dla krajobrazu dzielnicy klif, z którym nazwę dzieli usytuowane w Orłowie centrum handlowe. Na granicy Orłowa z płytą redłowską można zobaczyć wiele dział, bunkrów i transzei z początku lat 50. XX w. W latach 1931-1935 istniała gmina Orłowo Morskie. W czasie okupacji niemieckiej dzielnica nazywała się Adlershorst (w dosłownym tłumaczeniu: Orla Kępa lub Orle Gniazdo).
Do głównych atrakcji Orłowa należy spacerowe molo i okolice klifu, umożliwiające spacery i wycieczki widokowe.
Pocztówka z 1968 roku!

52. Niemcy

22 gru 2009
Zamek w Heidelbergu (niem. Heidelberger Schloß), zamek gotycko-renesansowy położony na górze Königstuhl w Heidelbergu w Niemczech.
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1225. Jego budowę podzielić można na dwa okresy główne: późnośredniowieczno-gotycki w latach ok. 1400 do 1544, w których był zamkiem obronnym oraz renesansowy w latach ok. 1549 do 1620, kiedy pełnił funkcję reprezentacyjnej rezydencji.
Zamek słynął z pięknego ogrodu Hortus Palatinus. Został zburzony w 1693 roku oraz częściowo spalony w wyniku uderzenia piorunu w roku 1764. W XIX wieku stał się symbolem niemieckiego romantyzmu.
Znajduje się w nim Wielka Beczka (Großes Fass) – największa beczka do wina na świecie; oraz jedyne w swoim rodzaju Muzeum Aptekarstwa (Apothekenmuseum).

51. Polska

22 gru 2009
Toruń (niem. Thorn, łac. Thorunia, Torunium) – miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Miasto leży nad Wisłą i Drwęcą. Duży ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy.
Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Zespół staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce, a pod względem ilości zachowanych kamienic z okresu średniowiecza znajduje się na czołowym miejscu wśród miast południowego pobrzeża Bałtyku i Morza Północnego. W 1997 roku został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Składa się z trzech głównych części: Starego Miasta, Nowego Miasta i terenu dawnego zamku krzyżackiego. Na obszarze tym znajduje się ok. 1100 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Uroku toruńskiej starówce dodaje gęste oświetlenie zabytków. Jedna z najpiękniejszych panoram, widok z lewego brzegu (np. z mostu drogowego, lub punktu widokowego na Majdanach), warta jest zobaczenia szczególnie po zmroku.

50. Polska

22 gru 2009
Grudziądzz (niem. Graudenz, łac. Graudensis, ros. Грудзёндз) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim nad Wisłą.
Miasto zostało założone w roku 1291 na prawie chełmińskim. W dawnych tekstach występuje pod różnymi określeniami: Grudenc, Grudencz, Grawdencz, Graudentum, Grudentz, Grudenz, Graudenz. Badacze od wielu lat spierają się o etymologiczne znaczenie nazwy. Część z nich wskazuje, iż nazwa pochodzi od wyrazu gród, inni twierdzą, że od grudzistej ziemi, bogato występującej na tym terenie. Jeszcze inni uważają, iż jest ona pochodzenia pruskiego, co związane było z przenikaniem na linię Wisły żywiołu pruskiego.
Grudziądzki hejnał odegrano po raz pierwszy z wieży zamkowej "Klimek" na Górze Zamkowej pod koniec 1935 roku. Odtąd codziennie w samo południe grano go aż do wybuchu II wojny światowej. Twórcą hejnału był kapelmistrz 64PP – Stanisław Szpulecki. Po wojnie wznowiono jego odgrywanie z wieży ratusza w 1956 r. Ponownie po przerwie zaczęto nadawać hejnał 18 czerwca 1995 r.

49. Polska

22 gru 2009
Łeba (kasz. Łeba, niem. Leba) to miasto i gmina w północnej Polsce, w województwie pomorskim, nad rzekami Łebą i Chełstem, port morski.
Pierwsze zasiedlenia na brzegu morskim miały miejsce jeszcze w neolicie, są one lokalizowane na pagórkach np.: koło Potęgowa, nawet na Rowokole archeolodzy znaleźli pojedyncze narzędzia. Łeba jako osada powstała zapewne później niż Gardna Wielka. Jeziora Sarbsko i Łebsko musiały się rozdzielić i musiał powstać ląd zdatny do osiedleń. Trzeba zatem dać temu wiary, że najpierw osiedle powstało na mierzei. Tę osadę zbudowali z pewnością Pomorzanie mówiący językiem kaszubskim. Mogło to mieć miejsce nawet i jeszcze w VIII w. bo zalew był bez wątpienia atrakcyjny ze względu na łatwe połowy ryb.

48. Polska

22 gru 2009
Kościół św. Floriana w Stalowej Woli to niewielka drewniana świątynia pochodząca z początku XIX wieku. Wybudowany w 1802 roku, służył jako kościół parafialny we wsi Stany, położonej kilkanaście kilometrów od Stalowej Woli. Tereny tejże wsi w 1943 roku zostały przeznaczone przez Niemców na poligon wojskowy. W tej sytuacji ks. Skoczyński rozpoczął starania o pozwolenie na przeniesienie kościoła do Stalowej Woli. Pozwolenie to uzyskał i we wrześniu 1943 roku kościół został przeniesiony na obecne miejsce. Obok drewniana dzwonnica z XIX wieku i ołtarz polowy. Do jego budowy użyto trzech rodzajów drewna: modrzewia, sosny stanowskiej i sosny pospolitej. Jeden z ciekawszych obiektów sakralnych w Polsce.

47. Polska

22 gru 2009
Busko-Zdrój – miasto uzdrowiskowe w woj. świętokrzyskim, znane już w XII w. jako Bużsk, w XIII w. Busk.
Pierwszy dokument w którym wspomina się o solankach występujących w Busku to przywilej Bolesława Wstydliwego z 1252 r. Pierwsze badania nad wykorzystaniem wód do leczenia przeprowadził pińczowski lekarz Jan Winterfeld w 1808 r. Obecnie bazę sanatoryjną stanowi trzynaście obiektów. W uzdrowisku Busko-Zdrój leczone są choroby układu krążenia, narządów ruchu, schorzenia reumatyczne, ortopedyczne, neurologiczne oraz dermatologiczne a także dziecięce porażenie mózgowe. Uzdrowisko położone jest w południowej części miasta, w pobliżu Parku Zdrojowego. W leczeniu korzysta się z wód siarczkowych, jodkowo-bromkowych i borowiny.
Pocztówka z 1972 roku!

46. Polska

22 gru 2009
Dolina Rybiego Potoku – dolina w Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Białki. Powierzchnia doliny wynosi ok. 11,5 km², długość ok. 5,5 km. W dolnym piętrze doliny znajduje się największe jezioro tatrzańskie – Morskie Oko. Wyższe piętra to kocioł Czarnego Stawu pod Rysami oraz Dolinka za Mnichem. Doliną płynie Rybi Potok wypływający z Morskiego Oka. Na tyłach starego schroniska, w zakolu potoku znajduje się małe jeziorko – Małe Morskie Oko. Nieco poniżej znajdują się kolejne jeziorka: Żabie Oko i Małe Żabie Oko. Pomiędzy nimi, małe oczka wodne, tzw. Rybie Stawki. Rybi Potok, w pobliżu gajówki pod Wantą, łączy się z Białą Wodą tworząc Białkę.

45. Szwajcaria

22 gru 2009
Matterhorn (wł. Monte Cervino) – szczyt położony w Alpach Zachodnich sięgający wysokości 4478 metrów. Matterhorn jest szóstym pod względem wysokości samodzielnym szczytem alpejskim. Leży na granicy między Szwajcarią (kanton Valais) a Włochami (region Valle d'Aosta).
Góra symbol, jeden z najbardziej znanych szczytów świata. Jego skalno-lodowa piramida samotnie wznosi się wśród firnowych pól lodowych Alp Pennińskich. Jeden z najpóźniej zdobytych szczytów alpejskich, głównie ze względu na odstraszający wygląd.
Z wierzchołka Matterhornu opadają cztery wybitne granie: Hörnli, Lion, grań Zmütt oraz Furgen.

44. Polska

22 gru 2009
Wypas kulturowy – wypas owiec i bydła na chronionych obszarach parków narodowych dozwolony z zachowaniem licznych ograniczeń. Ma szczególne znaczenia na obszarach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Początkowo, po utworzeniu parku i wykupie bądź wywłaszczeniu terenów hal (1960–1965), zniesiono w nim całkowicie wypas. Z czasem jednak okazało się, że stało się to przyczyną niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym. Po zniesieniu wypasu i koszenia w wyniku naturalnej sukcesji ekologicznej zaczęły zarastać borówczyskami, malinami, a ostatecznie lasem. Powoduje to zmniejszenie różnorodności biologicznej.
Obecnie wypasa tam 5 baców na ponad 20 polanach mających łączną powierzchnię około 130 ha. Bacówki, w których sprzedawane są turystom oscypki, bundz i żentyca, stoją na Polanie Chochołowskiej, u wylotu Doliny Lejowej, na Wyżniej Kirze Miętusiej w Dolinie Kościeliskiej, pod Kuźnicami, na Polanie Kopieniec i na Rusinowej Polanie.

43. Polska

22 gru 2009
Długie – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie.
Miejscowość wypoczynkowa położona pomiędzy jeziorami Lipie i Długie, przy drodze nr 22, ok. 10 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich. Znajduje się tutaj ośrodek wypoczynkowy z dużą plażą i przystanią żeglarską, hotel i ośrodek kolonijny. Mała gastronomia i sklepy działają w sezonie.
W miejscowości Długie od 1997 r. odbywa się Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Keja".
Pocztówka z 1969 roku.

42. Australia

22 gru 2009
Kangur olbrzymi (Macropus giganteus) – duży torbacz z rodziny kangurowatych, endemit kontynentu australijskiego, jeden z najbardziej popularnych kangurów, często mylony z kangurem szarym, łapanym dla skór i mięsa już przez Aborygenów. Przez Europejczyków widziany po raz pierwszy w 1770r. Obok kangura rudego i szarego należy do największych wśród współcześnie żyjących torbaczy.
Zasięg występowania kangura olbrzymiego jest ograniczony do kontynentu australijskiego i wysp wchodzących w skład stanu Tasmania. Na kontynencie można go spotkać wzdłuż wschodnich wybrzeży – Queensland, oprócz zachodniej części Półwyspu Jork, Nowa Południowa Walia, Wiktoria i nielicznie na obszarach Australii Południowej.
Typowe siedlisko kangura olbrzymiego to otwarte tereny lesiste i trawiaste, ze stosunkowo dużymi opadami deszczów, ale coraz częściej spotykany jest na terenach półpustynnych, gdzie został zepchnięty na skutek rozwoju gospodarki człowieka.

41. Polska

22 gru 2009
Dąbrowa Górnicza – miasto położone w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, w dużej części w Kotlinie Dąbrowskiej. Historyczna część zachodniej Małopolski.
Największe powierzchniowo miasto województwa (9. w kraju) i największy ośrodek przemysłowy Zagłębia Dąbrowskiego. Należy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia i znajduje się w liczącej ok. 2,2 mln mieszkańców konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
W Dąbrowie Górniczej mieści się największa w Polsce huta stali: ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza (dawna Huta Katowice) i jedna z największych europejskich koksowni: Koksownia Przyjaźń.
Pocztówka z lat 70-tych.

40. Polska

22 gru 2009
Tatrzański Park Narodowy - utworzony w 1954, jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.
TPN odwiedza rocznie średnio 2-2,7 miliona osób, poza liczbą turystów ważne jest ich rozmieszczenie w czasie i przestrzeni. Maksymalnie obciążone ruchem turystycznym (wg danych z 1995 roku) są: Morskie Oko, okolice schroniska w Roztoce, Dolina Pięciu Stawów Polskich i Kasprowy Wierch. Gęsta sieć szlaków turystycznych powoduje fragmentację obszaru TPN.
Oprócz masowej turystyki pieszej, silnie rozbudowana jest infrastruktura narciarstwa zjazdowego: wyciągi, kolejka, trasy zjazdowe. Uprawianie narciarstwa zjazdowego jest szczególnie szkodliwe w okresie gdy pokrywa śnieżna dopiero się tworzy (w grudniu) i kiedy zanika (wiosną). Na procesy erozyjne i uszkodzenie roślinności spowodowane narciarstwem wpływ ma także używany ciężki sprzęt do utrzymywania tras narciarskich (ratraki) oraz nasilone natężenie ruchu narciarskiego.

39. Polska

22 gru 2009
Wysoka (słow. Vysoká) – dwuwierzchołkowy szczyt o wysokości 2547 m n.p.m. położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki mają prawie równą wysokość. Rozdziela je Przełączka w Wysokiej (Štrbina vo Vysokej).
Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy Rysami (rozdziela je przełęcz Waga – sedlo Váha) a Gankiem (Gánok – rozdziela je Rumanowa Przełęcz).
Wysoka wg wyników polskiej ankiety uważana jest za najpiękniejszy szczyt Tatr. Jej ścianami poprowadzono wiele dróg taternickich. Nie jest on jednak dostępny dla turystów, nie prowadzi na niego znakowany szlak.

38. Polska

22 gru 2009
Dolina Kościeliska jest doliną walną, tj. sięga od podnóża Tatr do ich głównego grzbietu – grani głównej Tatr.
Najwyższym punktem w otoczeniu Doliny Kościeliskiej jest Błyszcz (2159 m n.p.m.). Z doliny jest widoczna, choć nie leży bezpośrednio nad nią, Bystra (2248 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. W Dolinie Kościeliskiej znajduje się kilka bardzo popularnych jaskiń, między innymi Jaskinia Mroźna, Smocza Jama, Jaskinia Mylna i Jaskinia Raptawicka.
W przeszłości Dolina Kościeliska była związana z przemysłem hutniczym. Srebro, miedź i antymon wydobywano tu już od końca XV w. Od końca XVIII w wydobywano głównie rudy żelaza. W Starych Kościeliskach przetapiano tę rudę, była kuźnia, chaty robotników, karczma, leśniczówka i kościółek dla robotników. Właśnie od kościółka pochodzi nazwa doliny. Natomiast karczma stała na polanie przy mostku prowadzącym do Lodowych Źródeł i Bramy Kraszewskiego, dzierżawił ją od hrabiego Władysława Zamoyskiego Jan Słowiński.

37. Polska

22 gru 2009
Dolina Białego – dolina w Tatrach Zachodnich o długości 2,5 km i powierzchni 300 ha, położona pomiędzy Krokwią i Sarnią Skałą. Wypreparowana w skałach osadowych: wapieniach, dolomitach, podrzędnie łupkach. W dolinie występują liczne skałki, w potoku progi i niewielkie wodospady oraz baniory. Przepływa przez nią Biały Potok, którego spadek wynosi ok. 187 m/km.
Roślinność występująca w dolinie ma charakter typowej roślinności regla dolnego (tj. świerk, buk, jodła).

36. Polska

22 gru 2009
Radzyń Podlaski leży na Nizinie Południowopodlaskiej, na skraju Równiny Łukowskiej blisko Pradoliny Wieprza. Tereny te to podmokła i zatorfiona płaszczyzną o wysokości 140-160 m n.p.m. oraz, nieco wyższa, falista równina morenowa zbudowana z utworów gliniastych i piaszczystych. Przez Radzyń przepływa rzeka Białka.
Wysokiej klasy zabytkiem zaliczanym w tej grupie do najpiękniejszych w Polsce jest znajdująca się w parku pałacowa oranżeria, która stanowi również dzieło Jakuba Fontany i jego współpracowników budujących pałac Potockich. Jest to budynek usytuowany na rzucie dwóch krzyżujących się prostokątów z fasadą od strony południowej. Wyraźnie widoczne kolumny i pilastry jońskie podtrzymują belkowanie, na których znajdują sic rzeźby przedstawiające wspaniały rydwan Apollina wyjeżdżający na niebieski firmament. Boczne ryzality fasady oranżerii ozdobione są wazonami i puttami. W ten sposób radzyński zespół pałacowo-parkowy jest unikatowy w skali krajowej.

35. Polska

21 gru 2009
Schronisko Górskie ZHP "Głodówka" – schronisko górskie Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego na Polanie Głodówka na Pogórzu Bukowińskim (część Pogórza Spisko-Gubałowskiego na Podhalu). Nazwa Głodówka pochodzi od podhalańskiego nazwiska Głód – dawnego właściciela.
W 2005 zmianie uległa nazwa z Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Głodówka" na Schronisko Górskie ZHP "Głodówka". Schronisko służy obecnie harcerzom, młodzieży szkolnej oraz gościom prywatnym; prowadzi własne akcje i całoroczny program, m.in. letnie kampanie "Czyste Tatry", uroczystości przyjęcia Betlejemskiego Światła Pokoju, Ogólnopolski Rajd z okazji Światowego Dnia Turystyki, kolonie dla dzieci, obozy i turnusy świąteczne.
Polana Głodówka, na której położone jest schronisko jest miejscem z rozległą panoramą polskich Tatr. Widok roztacza się na ponad 76-kilometrowy odcinek Tatr, od Hawrania (Słowacja), po Tatry Zachodnie.

34. Węgry

21 gru 2009

Budapeszt (węg. Budapest) – miasto na Węgrzech położone w północnej części kraju, nad Dunajem. Stolica Republiki Węgierskiej (Magyar Köztársaság). Do XIX wieku trzy osobne miasta: Buda i Óbuda na prawym brzegu Dunaju oraz Peszt – na lewym.
Budapeszt to jedna z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Wielki ośrodek kulturalny (biblioteka narodowa, liczne muzea, galerie, teatry, 2 opery) i naukowy (Akademia Nauk, uniwersytet (od 1635), politechnika (od 1782), Akademia Sztuk Pięknych, wiele innych uczelni i instytutów badawczych). Ważny ośrodek turystyczny i uzdrowiskowy (kompleksy balneologiczne)

33. Słowacja

21 gru 2009
Zemplínska Šírava – sztuczny zbiornik wodny we wschodniej Słowacji, kilka kilometrów na wschód od miasta Michalovce, na granicy Karpat (Wyhorlatu) i Kotliny Panońskiej.
Zemplínska Šírava należy do systemu melioracyjnego północnej części Niziny Wschodniosłowackiej i wraz z nim chroni przyległy obszar Niziny przed powodziami. Zasadniczym celem jej budowy była stabilizacja przepływu wody w rzece Laborcu.
Jest drugim co do wielkości sztucznym zbiornikiem wodnym Słowacji i dwunastym - Europy. Woda ze zbiornika jest używana do celów przemysłowych i rolniczych, przede wszystkim jednak zbiornik ma znaczenie rekreacyjne, turystyczne i sportowe. Wschodnią część zbiornika zajmuje utworzony w 1983 rezerwat ptactwa wodnego "Zemplínska Šírava" (622 ha).
Okolice Zemplínskiej Šíravy mają wyjątkowo ciepły klimat dzięki położeniu u południowych podnóży łańcucha wzgórz, z których najwyższe to Hrádok (163 m n.p.m.) i Biela hora (159 m n.p.m.). Położony kilka kilometrów na północ łańcuch Wyhorlatu osłania teren od zimnych północnych wiatrów. Nasłonecznienie sięga 2.200 godzin rocznie.

32. Bułgaria

21 gru 2009
Albena - miejscowość turystyczna w Bułgarii, oddalona ok. 32 km na północ od Warny, 14 km od Zlatych Piasków i 12 km na południowy zachód od Bałczik.
Nazwa miejscowości pochodzi od bohaterki sztuki Yordana Yowkowa - Albeny. Rozwój kurortu rozpoczął się w 1968. W 2002 w miejscowości zostały rozegrane międzynarodowe mistrzostwa akrobatyki powietrznej.
Kurort został odznaczony Błękitną Flagą za zlokalizowanie w ekologicznie czystym regionie.

31. Polska

21 gru 2009
Morze Bałtyckie, Bałtyk – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w Europie północnej. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Beltsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód cieśnin duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbælt.
Bałtyk nazywany jest morzem śródziemnym północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron jest otoczony lądem, a z Morzem Północnym łączy go jedynie kilka płytkich cieśnin. Położone jest w północnej strefie klimatu umiarkowanego. Oba morza leżą na tym samym szelfie kontynentalnym.

30. Polska

21 gru 2009
Stalowa Wola – jedno z najmłodszych miast w Polsce (prawa miejskie nadane 1 kwietnia 1945) położone w północnej części województwa podkarpackiego, w widłach rzek: Wisły i Sanu powstałym na gruntach wsi Pławo i jej przysiółków Chyłów i Swołów. Leży w Kotlinie Sandomierskiej, gdzie charakterystyczny pas równin nadrzecznych zwany jest potocznie Nadsaniem. Jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w regionie. Węzeł kolejowy w Stalowej Woli-Rozwadowie posiada bezpośrednie połączenie z Przemyślem, Krakowem, Lublinem, Warszawą, Poznaniem i Bydgoszczą, miastami GOP, Wrocławiem i Tarnobrzegiem.

29. Niemcy

21 gru 2009
Weinsberg – miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, w rejencji Stuttgart, w powiecie Heilbronn, w związku gmin „Raum Weinsberg“, nad Sulm, około 5 km na wschód od Heilbronn, przy autostradzie A81, A6, drodze B39 i linii kolejowej (Crailsheim – Bruchsal).
W czasie wojny obóz jeniecki Lager Weinsberg, później wykorzystywany jako obóz przejściowy dla obcokrajowców.

28. Polska

21 gru 2009

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - muzeum biograficzno-literackie, oddział Muzeum Lubelskiego. Otwarte 17 czerwca 1928 r. w dawnej pracowni pisarza projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza z 1905 r. Jest to jednoizbowa budowla z gankiem wspartym na filarach i dachem krytym gontem. Zbudowana z bali kładzionych "na zrąb", na wysokiej kamiennej podmurówce, ma cechy stylu zakopiańskiego. Chata została wybudowana za honorarium otrzymane za Popioły i była letnim domem Stefana Żeromskiego. Pisarz kończył w niej powieść Dzieje grzechu, napisał Dumę o hetmanie, Słowo o bandosie, Różę. Za chatą w dolnej części ogrodu znajduje się Mauzoleum Adama Żeromskiego, syna Oktawii i Stefana, zmarłego na gruźlicę 30 lipca 1918 r. w wieku 18 lat - strzelista budowla z wapienia projektu J. Koszyca-Witkiewicza zbudowana w 1922 r.

27. Polska

21 gru 2009
Zakopane – miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego.
Zakopane jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywane nieformalnie zimową stolicą Polski. W granicach administracyjnych miasta znajduje się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego (od Doliny Suchej Wody do Doliny Małej Łąki). Liczbę turystów odwiedzających całe Tatry ocenia się na około 2-3 mln rocznie.

26. Polska

21 gru 2009
Szklarska Poręba (do 1945 niem. Schreiberhau) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim. Położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów (Kamieńczyka i Szklarki), na wys. 440-886 m n.p.m., od południa na stokach Karkonoszy z dominującą nad miastem Szrenicą (1362 m n.p.m.), od północy na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1058 m n.p.m.) i Czarną Górą (965 m n.p.m.), zaś od wschodu wzniesienia Przedgórza Karkonoszy oddzielają miasto od Kotliny Jeleniogórskiej.
Miasto jest ośrodkiem sportów zimowych, gdyż pokrywa śnieżna zalega tu średnio przez 110 dni w roku. Centrum narciarstwa zjazdowego jest masyw Szrenicy \. W Górach Izerskich dominują narciarze biegowi.

25. Polska

21 gru 2009
Nosal (1206 m n.p.m.) – wzniesienie reglowe w Tatrach nad Kuźnicami, między Doliną Bystrej a Doliną Olczyską. Zbudowane jest ze skał osadowych – wapieni i dolomitów z środkowego triasu.
Od strony północno-zachodniej oraz zachodniej z wierzchołka opada strome urwisko. Zdarzały się na nim wypadki śmiertelne, szczególnie wśród poszukiwaczy szarotek, turnie te były też wybierane przez samobójców. Od południowej strony Nosalowa Przełęcz oddziela go od zalesionego Nieboraka. Na zalesionym zboczu od strony północnej znajduje się narciarski stok slalomowy (przecinka leśna), wzdłuż którego biegnie wyciąg krzesełkowy długości 590 m. Od górnej stacji wyciągu prowadzi też jednokierunkowa nartostrada przez Nosalową Przełęcz do Kuźnic.

24. Polska

21 gru 2009
Wokół zamku w Łańcucie znajduje się park o charakterze angielskiego parku krajobrazowego. Obecny jego kształt w znacznym stopniu powstał pod koniec XVIII i na początku XIX wieku kiedy należał on do Stanisława i Izabeli Lubomirskich. Księżna marszałkowa Izabela Lubomirska z zamiłowaniem dbała o sukcesywne powiększanie i ulepszanie zamkowych ogrodów, zamkowej Oranżerii oraz parku. Park ma obszar 36 ha i dzieli się na: park wewnętrzny w obrębie fosy i park zewnętrzny poza fosą na wschód od zamku. W skład parku wewnętrznego wchodzą Ogród Włoski, Ogród Różany oraz Ogród Bylinowy; znajduje się w nim również glorietta.
Na terenie parku znajduje się szereg obiektów zabytkowych: Oranżeria, Zameczek Romantyczny, ujeżdżalnia, stajnie, powozownia, szkoła muzyczna (dawniej dom ogródników), Storczykarnia, oraz kort tenisowy. W obrębie parku znajduje się także niewielkie jezioro.
Na zdjęciu letni zaprzęg spacerowy, powóz vis-a-vis (pocz. XX w.) z Powozowni Zamkowej.

23. Polska

21 gru 2009
Zamek w Łańcucie, Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie – dawna rezydencja magnacka w Łańcucie, która była jedną z najbardziej znaczących rezydencji arystokratycznych w całej Europie.
Zamek powstał w obecnym miejscu i kształcie w 1. połowie XVII wieku, gdy został zakupiony przez Lubomirskich. Stąd często stosowana nazwa Zamek Lubomirskich w Łańcucie. Od tego czasu był przez kolejne pokolenia rozbudowywany i upiększany, przechodząc po drodze również kilka znacznych i udanych przebudów. Powstały również kolejne budynki a tereny fortyfikacji ziemnych zamieniono na ogrody. W roku 1745 właścicielem zamku w Łańcucie został marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski, którego żoną była Izabela Lubomirska z Czartoryskich (powszechnie nazywana księżną marszałkową).
W zamku łańcuckim kręcono także sceny polskiego dwóch znanych polskich filmów fabularnych: Trędowatej (1976) i Hrabiny Cosel (1968).
Na zdjęciu wyjazdowy zaprzęg wiejski, kareta coupe (pocz. XX w.) z Powozowni Zamkowej.

22. Polska

21 gru 2009
Siklawa, Wielka Siklawa – wodospad w Tatrach Wysokich na Potoku Roztoka. Największy wodospad w Polsce. Wodospad spada z progu ściany stawiarskiej oddzielającej doliny: Pięciu Stawów i Roztoki dwoma lub trzema strugami (w zależności od wysokości poziomu wody w Wielkim Stawie). Nachylenie ściany wynosi ok. 35°, wysokość progu ok. 64-70 m. Jest to największy (chociaż nie najwyższy) wodospad w Tatrach.
Wielka Siklawa najpiękniej wygląda w słoneczne dni, po obfitych opadach deszczu. Wokół niej, w rozpylonych kroplach wody, tworzą się wielobarwne tęcze. Siklawa była celem wycieczek górskich już na początku XIX wieku. Opisywana przez poetów, uwieczniana przez malarzy.

21. Polska

21 gru 2009
Kozica (kozica północna) (Rupicapra rupicapra) – ssak z rodziny krętorogich (Bovidae), zamieszkujący wysokie góry, takie jak Alpy, Kaukaz, Taurus, Bałkany, Karpaty Wschodnie oraz Tatry.
Kozice są zwierzętami stadnymi, żyją w niewielkich stadach zwanych kierdelami, które mają określona strukturę, na czele stoi zawsze doświadczona samica z młodym tzw. licówka, w skład kierdela wchodzą też inne samice z młodymi oraz tzw. roczniaki i dwulatki, samce żyją najczęściej samotnie lub tworzą grupy kawalerskie dołączając się do kierdli jesienią na czas godów.
Przez stulecia odławiana ze względu na delikatną, jedwabistą skórę (giemza – stąd francuska nazwa zwierzęcia chamois). Jako gatunek kozica północna jest gatunkiem niższego ryzyka (według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN), z tym, że niektóre podgatunki są zagrożone, lub znajdują się wręcz na skraju wymarcia. Najbardziej zagrożonymi taksonami kozicy jest: kozica tatrzańska i kozica kartuska.

20. Meksyk

21 gru 2009

od: Arek

Guanajuato - położone na wysokości ok. 2 000 m n.p.m. miasto przyciąga wspaniałą hiszpańską architekturą z końca epoki kolonialnej.
Leżące w środkowym Meksyku miasteczko, a szczególnie jego środkowa część, to labirynt malowniczych ryneczków i wąskich, krętych uliczek biegnących między kolorowymi domami. Spacerując po nim, należy odłożyć mapę i zgubić się. Zresztą mapa spełnia swoje zadanie tylko w niewielkim stopniu – nigdy nie wiadomo, kiedy wijące się jak piskorz alejki znikną pod ziemią. Pod miastem znajduje się bowiem sieć tuneli, którymi pierwotnie płynęła rzeka Guanajuato. Po latach powodzi wybudowano na niej tamę, a tunele wykorzystano do ruchu samochodowego. Wygięte w łagodny łuk, początkowo sprawiają wrażenie mrocznych i tajemniczych. Palą się tam elektryczne latarnie, których pomarańczowe światło ślizga się po wybrukowanych jezdniach i obłożonych kamieniem ścianach.

19. Polska

21 gru 2009
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Kasprowy Wierch – komórka organizacyjna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podległa Działowi Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej Oddziału IMGW w Krakowie. Obserwatorium mieści się w najwyżej położonym budynku w Polsce, znajdującym się na wysokości 1987 m n.p.m., na szczycie Kasprowego Wierchu.
Stacja zaczęła działać w pełnym zakresie z początkiem 1938 r. W styczniu tego roku odbyło się uroczyste otwarcie tego szóstego wówczas co do wysokości obserwatorium meteorologicznego w Europie.
Obecnie obserwatorium wykonuje pomiary synoptyczne oraz klimatologiczne, a także obserwacje zlodzenia, opadów, natężenia promieniowania słonecznego, zjawisk optycznych, radioaktywności, oraz grawimetryczne i astrofizyczne. Przekazuje też informacje dotyczące osłony przeciwpowodziowej, jak również komunikaty dla Polskich Kolei Linowych i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

18. Polska

21 gru 2009
Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L.) – gatunek rośliny należącej do rodziny astrowatych. Występuje w rejonach alpejskich południowej i centralnej Europy, dosyć często na terenie Polski południowej (Beskidy, Pieniny, Tatry, Sudety), Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej (Rębielice Królewskie), rzadko na niżu.
W Polsce dziewięćsił bezłodygowy podlega ścisłej ochronie. Dawniej był masowo zbierany dla celów dekoracyjnych. Obecnie jest zagrożny przez działalność gospodarczą oraz zarastaniem przez wyższą roślinnośc wskutek zaprzestania użytkowania śródleśnych polan.

17. Wielka Brytania

20 gru 2009


Tower of London (czasem nazywana Londyńską Tower, oficjalna nazwa ang. Her Majesty's Palace and Fortress, The Tower of London, czyli Pałac i Twierdza Jej Królewskiej Mości) – budowla obronna i pałacowa monarchów Anglii, chociaż ostatni z władców Anglii, który z niej korzystał to Jakub I (1566-1625). Wzniesiona została w 1078 roku dla Wilhelma Zdobywcy.
Tower of London było więzieniem, z którego podobno nie było ucieczki, ponieważ wejście było zaraz nad wodą – podpływano łódkami i tam prowadzono więźniów do celi. Więziono tu m.in. króla Anglii Henryka IV, królową Annę Boleyn, Thomasa More'a, Thomasa Cromwella, żeglarza Waltera Raleigha.
W swej historii budynek był fortecą, więzieniem, pałacem, a nawet służył jako zoo. Budowla (łącznie z Bramą zdrajców) pilnowana jest przez charakterystycznie ubranych strażników, nazywanych Yeomen Warders, a popularnie "Beefeaterami" (ang. beefeater – zjadacz wołowiny). W twierdzy są dziś przechowywane liczne zbroje, broń, klejnoty i insygnia koronacyjne (królewski pierścień i jabłko oraz berło z krzyżem i największym na świecie brylantem Cullinanem I, a także koronę brytyjską zdobioną drugim co do wielkości na świecie brylantem Cullinanem II).
SZABLON BY: PANNA VEJJS.